Verklaring wet op de privacy

(Bescherming van de persoonlijke levensfeer.) Onze website bewaart op geen enkel ogenblik Uw persoonlijke informatie. De persoonlijke informatie door U meedegedeeld via email met het verzoek U op te nemen in het klantenbestand zal enkel worden gebruikt om ons toe te laten u te helpen bij Uw zoektocht naar een geschikte woning.Deze informatie zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden. U kan op eenvoudig verzoek deze gegevens laten wijzigen of Uw gegevens laten verwijderen uit het klantenbestand.

Voorwaarden voor het gebruik van de website

Verimass Leuven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van op de website www.verimass.be. De verstrekte informatie is gebaseerd op de gegevens zoals ze ons werden bezorgd door de eigenaars van de gepubliceerde panden. Verimass Leuven kan dan ook niet de volledigheid of juistheid van de verstrekte gegevens garanderen. De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verhuur of verkoop dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar - verhuurder of verkoper is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.